ᗰᕮᑌKᑎIᕮᑌᗯS

RECHTS NEDERLANDS OBJECTIEF NIEUWS

ARMOEDE IN RIJK NEDERLAND. VOEDSELBANKEN ZIJN NOODZAAK~! RUTTE ROT OP!

Doormeuknieuws

mei 14, 2023

Voedselbanken Nederland

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken Nederland helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. De voedselbank bestrijdt armoede, werkt tegen voedselverspilling en zorgt voor minder belasting van het milieu. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“. In Nederland zijn er 171 voedselbanken en ruim 500 locaties waar je voedsel kan afhalen.

Voedselbanken Nederland zijn afhankelijk van financiële donaties. Hierdoor is jouw bijdrage onmisbaar. Met al 5 euro help jij een gezin een week lang aan voedsel. Wekelijks voorziet de Voedselbank 38.000 huishoudens van voedselpakketten. De voedselbank werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers, zodat zoveel mogelijk van het geld terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. De donaties gebruikt de voedselbank voor voedsel, vrachtauto’s en bestelbusjes voor vervoer, benzine en diesel en vaste lasten zoals energie en huur. Jouw inzet, dienst of product of een financiële donatie zijn onmisbaar voor het werk. Wil jij de Nederlandse Voedselbanken ook steunen?

Voor het promoten en onder de aandacht brengen van de Nederlandse Voedselbanken ontvangt YourGift voor iedere donatie een, met de Nederlandse Voedselbanken overeengekomen, verzilveringsvergoeding.

BRON: YOURGIFT.NL

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.